Výstupy

Translations:

Aktivity

  1. Identifikace povolání s nejvyšší mírou pracovní mobility ve specifikovaných příhraničních regionech zemí partnerství ve spolupráci s místními úřady práce, jakožto institucemi, kde jsou nahlašována zaměstnání cizinců (vč. občanů EU).
  2. Definice kritérií popisu a srovnání – komparace výsledků počátečního a dalšího odborného vzdělávání ve vybraných profesích
  3. Ověření u zaměstnavatelů – získání zpětné vazby od zaměstnavatelů zaměstnávajících pracovníky ze zemí partnerství v profesích, u nichž byla identifikována relevantní přeshraniční pracovní mobilita. Snahou bude zjistit zejména, které kompetence přeshraničním pracovníkům při jejich nástupu do zaměstnání pro vyžadovaný výkon dané profese scházely a naopak, které kompetence zůstaly při výkonu povolání nevyužity.
  4. Shrnutí doporučení pro příslušné orgány v zemích partnerství

Výstupy