Výstupy

Translations:

Aktivity

  1. identifikácia povolaní s najvyššou mierou pracovnej mobility vo špecifikovaných prihraničných regiónoch partnerských krajín v spolupráci s miestnymi úradmi práce, ako aj inštitúciami, kde sa nahlasujú zamestnaní cudzinci (vrátane občanov ČR)
  2. Definícia kritérií popisu a porovnania – porovnanie výsledkov počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania vo vybraných profesiách
  3. Overenie u zamestnávateľov – získanie spätnej väzby od zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú pracovníkov z partnerských krajín v profesiách, pri ktorých dochádza k relevantnej cezhraničnej pracovnej mobilite. Snaha bude najmä zistiť kompetencie, ktoré cezhraničným pracovníkov chýbajú pri ich nástupe do zamestnania a sú požadované na výkon danej profesie a naopak kompetencie, ktoré zostali pri výkone povolania nevyužité.
  4. Zhrnutie odporúčaní pre príslušné orgány v partnerských krajinách

Výstupy